محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

مجموع محصولات
مجموع حمل  تعیین خواهد شد
مجموع (بدون مالیات)
ادامه خرید پرداخت نهایی

پیرایشگر موی زنانه و کوپ

 1. آشنایی با انواع مو ومدل های متناسب با چهره
 2. آشنایی با انواع روش های کوتاهی (قیچی ، تیغ ، موزر)
 3. آموزش زوایای ...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%BE.html

قیمت 370,000 تومان

کمتر بیشتر

کد استاندارد این دوره : 31/1/2 /70-5 می باشد .

مدت دوره  : 198 ساعت

در این دوره شما آموزش های زیر را خواهید دید :

 1. آشنایی با انواع مو ومدل های متناسب با چهره
 2. آشنایی با انواع روش های کوتاهی (قیچی ، تیغ ، موزر)
 3. آموزش زوایای مختلف کوتاهی مو
 4. آموزش مدل های پایه (مصری ، کرنلی ، پسرانه ، کلوش ، پر 180 ، پر 90 ، پر 45 ، گرد ، ترکیبی ، قارچی)
 5. آموزش مدل های ترکیبی (آناناسی ، پنجه گرگی ، سیسیلی ، لیپرهای ترکیبی ، ویچ ستاره ای ، سوفیا ، ریحانا ، میکروبی ، لیزری ، فشن ، تیفوسی و ...)
 6. آموزش ژورنال خوانی و انجام کوتاهی از روی تصویر
 7. آموزش روش های مختلف سیتاژ
 8. کا با دستگاه موزر

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%BE.html

مدت دوره:198 ساعت

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

پیرایشگر موی زنانه و کوپ

پیرایشگر موی زنانه و کوپ

 1. آشنایی با انواع مو ومدل های متناسب با چهره
 2. آشنایی با انواع روش های کوتاهی (قیچی ، تیغ ، موزر)
 3. آموزش زوایای ...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%BE.html

بررسی خود را بنویسید