محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

مجموع محصولات
مجموع حمل  تعیین خواهد شد
مجموع (بدون مالیات)
ادامه خرید پرداخت نهایی

آرایشگر موی زنانه

 1. آشنایی با انواع چهره و فرم متناسب مو با چهره
 2. آماده سازی مو
 3. براشینگ لخت ، مجلسی ، یک طرفه ، کرل مو

...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/6-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.html

قیمت 700,000 تومان

کمتر بیشتر

کد استاندارد این دوره : 34/1/1 /70-5 می باشد .

مدت دوره  : 377 ساعت

در این دوره شما آموزش های زیر را خواهید دید :
 1. آشنایی با انواع چهره و فرم متناسب مو با چهره
 2. آماده سازی مو
 3. براشینگ لخت ، مجلسی ، یک طرفه ، کرل مو
 4. شنیون نیمه باز به کمک بابلس
 5. فر کردن مو با اتو
 6. انواع بوکل
 7. شنیون خطی ، ورقه ای ، پولکی ، روسی خطی ، کلاسیک موجی ، پیچی ، کششی
 8. شنیون موی کوتاه ، موهای کم پشت ، موی اضافه

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/6-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.html

مدت دوره:377 ساعت

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

آرایشگر موی زنانه

آرایشگر موی زنانه

 1. آشنایی با انواع چهره و فرم متناسب مو با چهره
 2. آماده سازی مو
 3. براشینگ لخت ، مجلسی ، یک طرفه ، کرل مو

...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/6-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.html

بررسی خود را بنویسید