محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

مجموع محصولات
مجموع حمل  تعیین خواهد شد
مجموع (بدون مالیات)
ادامه خرید پرداخت نهایی

پیرایشگر ابرو و صورت

 1. شناسایی انواع چهره - آشنایی با انواع پوست
 2. آماده سازی مشتری
 3. آموزش صحیح بند و اصلاح صورت

....

منبع: http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA.html

قیمت 220,000 تومان

کمتر بیشتر

کد استاندارد این دوره : 33/1/1 /70-5 می باشد .

مدت دوره  : 127 ساعت
در این دوره شما آموزش های زیر را خواهید دید :
 1. شناسایی انواع چهره - آشنایی با انواع پوست
 2. آماده سازی مشتری
 3. آموزش صحیح بند و اصلاح صورت
 4. آموزش بند خیس
 5. وکس صورت
 6. انواع مدل های ابرو
 7. نحوه ترمیم ابرو
 8. رنگ ابرو
 9. طراحی موقت ابرو
 10. مراقبت های بعد از اصلاح

منبع: http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA.html

مدت دوره:127 ساعت

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

پیرایشگر ابرو و صورت

پیرایشگر ابرو و صورت

 1. شناسایی انواع چهره - آشنایی با انواع پوست
 2. آماده سازی مشتری
 3. آموزش صحیح بند و اصلاح صورت

....

منبع: http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA.html

بررسی خود را بنویسید