محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

مجموع محصولات
مجموع حمل  تعیین خواهد شد
مجموع (بدون مالیات)
ادامه خرید پرداخت نهایی

آرایشگر ناخن

 1. آشنایی با امراض ناخن
 2. انواع مدل های ناخن
 3. مانیکور خشک
 4. مانیکور خیس
 5. لاک
 6. فرنچ

...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.htm

قیمت 150,000 تومان

کمتر بیشتر

کد استاندارد این دوره : 35/1/1 /70-5 می باشد .

مدت دوره  : 60 ساعت

در این دوره شما آموزش های زیر را خواهید دید :
 1. آشنایی با امراض ناخن
 2. انواع مدل های ناخن
 3. مانیکور خشک
 4. مانیکور خیس
 5. لاک
 6. فرنچ
 7. طراحی ناخن
 8. دیزاین ناخن
 9. پدیکور
 10. پارافین تراپی

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html

مدت دوره:60 ساعت

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

آرایشگر ناخن

آرایشگر ناخن

 1. آشنایی با امراض ناخن
 2. انواع مدل های ناخن
 3. مانیکور خشک
 4. مانیکور خیس
 5. لاک
 6. فرنچ

...

منبع : http://negaran-no.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.htm

بررسی خود را بنویسید